تبلیغات
یاسمن - شعرمادری...
دنیا را چه باک...من یک مادرم

نگارش در تاریخ - توسط مامان یاسمن

 

نی نی کوچک من زیبا ترین من

روزی که دانستم تو در من جوانه زدی

شادی میان قلب من مثل گلی شکفت

چشمان من یک برق مادرانه زد

تمام روح و تنم به خاطرت آشفت

بهترین هدیه عالم نی نی کوچکم

تمام سختی های این روزها

با دیدن لبخند تو از یاد میرود

و اشک شوق از چشمهای من میریزد

با دیدن قدوبالای چند سانتی ات

ای بهترین من شیرین ترین من

به خاطرت از بالا و پایین روزگار

ترسی به دل راه نمیدهم

صدایی در قلبم میگوید

دنیا را چه باک من یک مادرم

نه ماه انتظار لحظه لحظه ی من

در آرزوی بوییدن تو

یک آغوش سیر در بر گرفتنت

تابینهایت بوسیدن تو

یا که در چشمهای تیله ایت خیره شدن

غرق در زیبایی بی انتهای تو

ای بهترین من نی نی کوچکم

با آمدنت شعرمادری در دلم جوشید

تمام جسم و جان و دلم فدای تو
 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS