تبلیغات
یاسمن - هدیه خداوند
دنیا را چه باک...من یک مادرم

نگارش در تاریخ چهارشنبه 31 خرداد 1391 توسط مامان یاسمن

تو زیباترین هدیه خداوند هستی

خدایا به خاطر این همه زیبایی شکر..
 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS